ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับอาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับอาจารย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. อาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

- วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร หรือสาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก)

- และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50

2. อาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ ภาษา ศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือภาษาและวรรณคดี

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก)

- โดยได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. อาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก)

- โดยได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเรียนรวม (ตรงข้ามหอประชุมศรีวชิรโชติ) มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) โทร. 0-5526-7093 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ โดยสืบค้นข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทาง Internet ใน Website ของมหาวิทยาลัย

เอกสารและหลักฐานการสมัคร (สำเนา 1 ชุด) ดังต่อไปนี้

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งต้องรับรองจากโรงพยาบาล ในสังกัดของรัฐบาลเท่านั้น และขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

- สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

- หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล-คำนำ หน้า (ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล-คำนำหน้านาม)

- สำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่สมรสแล้ว)ลงวันที่ 30/09/2009 12:52:32
จำนวนผู้ชม 1277
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55394 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน