SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

อาจารย์พิเศษ ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน

- วุฒิปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้หรือศาสตร์ทาง การสอนทุกสาขาวิชา

- มีผลการเรียนระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือในกรณีจำเป็นต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ทั้งนี้ ต้องได้เกรดของกลุ่มวิชาเอกอยู่ในเกณฑ์ดี ระดับปริญญาโท เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 ต้องมีวิทยา นิพนธ์ (สำหรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก)

สมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2552 (ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ นอกเหนือวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์วันที่สมัครนับจากวันที่เอกสารถึงหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 22000 หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ อาคาร สำนักงานอธิการบดี

ผู้ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.rbru.ac.th กรุณาส่งเงินค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดตามตำแหน่งที่สมัครมาที่ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ (สมัครงาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นนทบุรี พร้อมแนบซองเปล่าขนาด เอ4 ติดแสตมป์ถึงตัวท่านเอง ไม่ต่ำกว่า 20 บาท ในการส่งใบเสร็จรับเงินกลับ เพื่อนำมารับบัตรประจำตัวเข้าสอ

ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 30/09/2009 12:52:06
จำนวนผู้ชม 1349
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ