ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กศน.พาน รับธุรการ

กศน.พาน รับธุรการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กศน.พาน รับธุรการ , ข้อมูลเกี่ยวกับ กศน.พาน รับธุรการ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการจ้างเหมา

- วุฒิ ปวส. ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับตำแหน่งที่สมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร. 0-5372-2693-4 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- สำเนาวุฒิการศึกษาและใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร จำนวน 2 รูป

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) วุฒิบัตรทางคอมพิวเตอร์

การยื่นใบสมัคร

- ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน

- ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

- ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัครลงวันที่ 30/09/2009 12:49:53
จำนวนผู้ชม 1731
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 28 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55419 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน