ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา รับนายช่างสำรวจ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา รับนายช่างสำรวจ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา รับนายช่างสำรวจ , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา รับนายช่างสำรวจ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา จังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปดังนี้ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนายช่างสำรวจ กลุ่มงานเทคนิค ค่าตอบแทนเดือนละ 8,610 บาท

- วุฒิ ปวส. ทางสำรวจ โยธา ก่อสร้าง

- ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา (หลังเก่า) ส่วนขยาย ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 กันยายน 2552 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษามายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ไม่ต่ำกว่า 5 ปี) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีผู้สมัครมิได้ผ่านการเรียนการสอน ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ)

7. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 50 บาท และเมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆลงวันที่ 24/09/2009 17:56:32
จำนวนผู้ชม 1050
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 มิถุนายน 2563

ผู้ใช้งาน 54255 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128435 คน