SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักพัฒนาสังคม รับเจ้าหน้าที่ (อาสาสมัคร)

สำนักพัฒนาสังคม รับเจ้าหน้าที่ (อาสาสมัคร) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักพัฒนาสังคม รับเจ้าหน้าที่ (อาสาสมัคร) , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักพัฒนาสังคม รับเจ้าหน้าที่ (อาสาสมัคร)

สำนักพัฒนาสังคม จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ (อาสาสมัคร) ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนกรุงเทพ มหานคร จำนวน 102 อัตรา ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้านที่อยู่อาศัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนกรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหาหนี้สินด้านที่อยู่อาศัยให้สามารถผ่อนชำระหนี้ และคงมีที่อยู่อาศัยได้ต่อไป โดยร่วมดำเนินการระหว่างสำนักพัฒนาสังคม สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานเขต 50 เขต และศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ (อาสาสมัคร) ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้านที่อยู่อาศัย 102 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายปกครองของสำนักงานเขต 50 เขต สำนักงานเขตละ 2 อัตรา รวม 100 อัตรา และสำนักพัฒนาสังคม (ช่วยปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย) จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิระดับปริญญาตรี ทางพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน และนิติศาสตร์

- เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะความสามารถในการเจรจาติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

- ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2552-12 มีนาคม 2553

วัน เวลา และสถานที่รับ สมัครผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ที่กองการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

- ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่สมัคร

- วุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาความสามารถและประสบการณ์ (ถ้ามี)

- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันสอบ 25 กันยายน 2552 หลักสูตรและวิธีการสอบ พิจารณาให้ผู้สมัครสอบเข้าทำงานตามความเหมาะสมของตำแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์เกณฑ์การตัดสิน ผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า สำหรับการขึ้นบัญชีผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ตามความเหมาะสม

ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน จะได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับที่ของประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกตามจำนวนอัตราตำแหน่ง ที่ว่าง และต้องเข้ารับการอบรมตามที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าจะได้รับการจ้างต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว

ผู้สมัครสอบไม่มีพันธะผูกพันใด ๆ กับกรุงเทพ มหานคร และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครลงวันที่ 21/09/2009 11:02:10
จำนวนผู้ชม 2383
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ