ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมการศาสนา รับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน , ขับรถ

กรมการศาสนา รับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน , ขับรถ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมการศาสนา รับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน , ขับรถ, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมการศาสนา รับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน , ขับรถ

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานตามแผน สำนักงานเลขานุการกรม ค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท ระยเวลาการจ้าง 1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553

- อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ด้านบริหาร ธุรกิจ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยา ศาสตร์ มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel หากสามารถใช้โปรแกรม SPSS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานการคลัง สำนักเลขานุการกรม ค่าตอบแทนเดือนละ 7,280 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553

- เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ จบการศึกษาภาคบังคับ

- มีความประพฤติเรียบร้อย พร้อมทั้งมีบุคลิก ภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจผิดปรกติ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ โดยมีใบรับรองแพทย์ พ้นพันธะทางทหาร

- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาท หรือในความผิดลหุโทษ

- ไม่เป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติดใด ๆ

- รู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี

- มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

- มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ขับรถเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ได้ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิดขัดข้อง ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และทำความสะอาดรถยนต์ทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี

การสมัคร

1. ขอใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกได้ที่ งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตึกธนาลงกรณ์ ชั้น 15 หรือดูรายละเอียดและดาวน์โหลด ใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกได้ที่ www.dra.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

2. แสดงความจำนงและยื่นใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตึกธนาลงกรณ์ ชั้น 15 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2422-8775ลงวันที่ 16/09/2009 21:54:02
จำนวนผู้ชม 1279
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54644 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน