ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รับผู้ปฏิบัติงาน

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รับผู้ปฏิบัติงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รับผู้ปฏิบัติงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รับผู้ปฏิบัติงาน

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดลรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดินดังนี้

1. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ งานเทคนิคการแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

- เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

- วุฒิประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาได้

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office สถิติ อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ผู้ปฎิบัติงานบริหาร งานเทคนิคการแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

- เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)

- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร

- วุฒิ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขา เลขานุการ สามารถอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาได้

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office สถิติ อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ หากมีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ตามคุณวุฒิ และจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้หรือหรือประสบการณ์ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ (ตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 7,100 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท)

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 เวลา 08.00-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.gj.mahidol.ac.th หรือ http://www.mahidol.ac.th/muthai/ และส่งใบสมัครไปที่ E-mail Address: gjatr@staff2.mahidol.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2552

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

- ใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สำหรับตำแหน่งที่ 1) หรือใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สำหรับตำแหน่งที่ 2) หรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

สำหรับผู้ที่สมัครทาง E-mail ถ้าเจ้าหน้าที่ได้รับ E-mail ของท่าน จะดำเนินการตอบ E-mail กลับเพื่อเป็นการยืนยันการสมัครและจะต้องนำใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานเอกสาร (ต้นฉบับ) ที่ใช้ในการสมัครไปยื่นในวันที่มีการสอบคัดเลือกลงวันที่ 16/09/2009 21:53:20
จำนวนผู้ชม 1138
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 เมษายน 2563

ผู้ใช้งาน 54084 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128413 คน