SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

"เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน"


o วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า
o มีประสบการณ์ทำงานด้าน จป.วิชาชีพ 2 -3 ปี ขึ้นไป
o หาก มีประสบการณ์การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานวิจัย การปฏิบัติงานในโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
o สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูดและเขียน) ได้ดี
o สามารถใช้โปรแกรม MS Offfice ได้คล่อง
o มีความรู้ด้านกฎหมายเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
o มีทักษะในการจัดทำแผนงานเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน
o เป็นผู้ประสานงานที่ดี เป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมการสมัครมีดังนี้

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือ ใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือสำคัญประจำตัว 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ
6. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
7. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
8. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 1 ฉบับ
9. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบในข้อ 2 หรือ 4 ให้ส่งสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ

เอกสาร หลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

3. การสมัคร

สมัครทางไปรษณีย์: และจัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน ส่งที่

คุณพจนา ภัทรดิลก
สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

4. สอบถามรายละเอียด

* คุณพจนา โทร. 02-5740622 ต่อ 3012
E-mail: pochana@cri.or.th
* หมดเขตรับสมัคร - 30 กันยายน 2552


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 16/09/2009 21:46:20
จำนวนผู้ชม 1161
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ