ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, ข้อมูลเกี่ยวกับ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานวิทยาลัยราชสุดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๗๐๐ บาท

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๑. คุณวุฒิปริญญาโท ด้านศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ สถิติ คอมพิวเตอร์ สังคมสงเคราะห์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
๒. เพศหญิง/ชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office , Excel, SPSS
๔. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์
๕. มีความละเอียดรอบคอบ และ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
๖. ถ้ามีประสบการณ์ด้านบริหารโครงการจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยราชสุดา งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๖ ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร.๐-๒๘๘๙-๕๓๑๕-๙ ต่อ ๒๔๑,๓๑๑ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ในวัน เวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.rs.mahidol.ac.th/

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาใบปริญญา ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือหนังสือรับรอง(ซึ่งผ่านการพิจารณา อนุมัติจากผู้มีอำนาจ ว่าเป็นผู้จบการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร แล้ว)
๔.๔ สำเนา Transcript พร้อมตัวจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบขับขี่รถยนต์ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว สกุล สำเนาใบทะเบียนสมรส สำเนาใบกองเกินทหาร เป็นต้น
๔.๖ หนังสือรับรองการผ่านงานหรือมีบุคคลรับรองการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คนขึ้นไป

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
๕.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และสถานที่สอบ บอร์ดประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ชั้น วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 14/09/2009 15:34:49
จำนวนผู้ชม 1198
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 มกราคม 2564

ผู้ใช้งาน 54887 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128479 คน