ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักข่าวแห่งชาติ รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

สำนักข่าวแห่งชาติ รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักข่าวแห่งชาติ รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักข่าวแห่งชาติ รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

 สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ผู้ชำนาญการด้านประมวลข่าวภาษาอังกฤษ (News Editor) 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญด้านงานข่าว และการวิเคราะห์ข่าวได้อย่าง ถูกต้อง

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน พูด ฟัง และเขียน) อย่างดีเลิศ

- มีความสามารถสูงในการแปล เรียบเรียงข่าว รายงานพิเศษ วิเคราะห์ข่าว และงานที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็วและทันเวลา

- มีความรู้รอบตัว สนใจติดตามสถานการณ์บ้านเมืองและข่าวสารรอบด้าน หากมีประสบการณ์ด้านการแปลและเรียบเรียงข่าวเป็นภาษาอังกฤษ และการทำข่าวจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

- เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง และอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถเพื่อให้ภารกิจของงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

- ผู้รับจ้างจะต้องมีสุขภาพดี ไม่มีโรคอันเป็นที่รังเกียจ และมีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ที่ปฏิบัติ

2. ผู้สื่อข่าวและแปล/เรียบเรียงข่าวภาษาอังกฤษ (correspondent) 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน พูด ฟัง และเขียน) เป็นอย่างดี

- มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านงานข่าวเป็นอย่างดี

- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

- มีความรู้รอบตัว สนใจติตตามสถานการณ์บ้านเมืองและข่าวสารรอบด้าน

- มีความสามารถสูงในการแปล เรียบเรียงข่าว รายงานพิเศษ และงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็วและทันเวลา

- เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง และอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความ สามารถเพื่อให้ภารกิจของงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

- ผู้รับจ้างจะต้องมีสุขภาพดี ไม่มีโรคอันเป็นที่รังเกียจ และมีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ที่ปฏิบัติ

- หากมีประสบการณ์ด้านการแปลและเรียบเรียง ข่าวเป็นภาษาอังกฤษ และการทำข่าวจะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ

โดยแนบเอกสารหลักฐานดังนี้

1. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. ใบรับรองแพทย์

5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักข่าวแห่งชาติ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ชั้น 3 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. โทร. 0-2275-5624, 0-2275-6312 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2552ลงวันที่ 09/09/2009 17:32:54
จำนวนผู้ชม 1416
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55157 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน