SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันการบินพลเรือน รับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

สถาบันการบินพลเรือน รับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันการบินพลเรือน รับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันการบินพลเรือน รับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ คุณวุฒิปริญญาโท 10,230/คุณวุฒิปริญญาตรี 8,130 บาท) ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านพาณิชยศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐ ศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถ ใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้

- มีความรู้ ความเข้าใจในระบบงาน และระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีความรู้ในเรื่องการจัดทำ Audit Program ได้เป็นอย่างดี

- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี และสามารถเขียน Flow Chart ของงานต่าง ๆ ได้

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และกรณีมีประสบการณ์ การปฏิบัติงานทางด้านการตรวจสอบจะได้รับการพิจารณา เงินเดือนตามประสบการณ์

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียน บ้าน และสำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร

2. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรายงานผลการศึกษา ใบปริญญา หรือหนังสือรับรอง)

3. หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีมีประสบ การณ์การทำงาน)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ สถาบันการบินพลเรือน 1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2272-5741-4 ต่อ 231 และ 0-2272-5287 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2552 ภายในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.or.thลงวันที่ 02/09/2009 15:25:35
จำนวนผู้ชม 1632
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ