SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับธุรการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับธุรการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับธุรการ , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับธุรการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งอยุ่ที่วัดสวนดอก ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ประจำศูนย์ประสานงานโครงการ

คุณสมบัติ
วุฒิปริญญาตรี ด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาการจัดการ การบริหารธุรกิจ
เป็นฆราวาสเพศชาย
อายุไม่เกิน 30 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

หลักฐานการสมัคร
1.หลักฐานการศึกษา ปริญญาบัตร 1 ชุด
2.ใบรับรองผลการศึกษา 1 ชุด
3.สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4.รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 1 รูป และ 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5.ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ 1 ฉบับ
6.ค่าสมัครสอบคัดเลือก 100 บาท

สมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2552 เวลา 13.30 - 16.00 น. เว้นวันพระ และวันอาทิตย์ลงวันที่ 01/09/2009 15:15:43
จำนวนผู้ชม 1500
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ