SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม รับธุรการ

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม รับธุรการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม รับธุรการ , ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม รับธุรการ

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน๑ อัตรา

คุณวุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๒.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

คุณสมบัติ
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ภาษาไทย-อังกฤษได้เป็นอย่างดี

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ ๐๔๔ – ๒๘๖๒๑๔

สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ลงวันที่ 31/08/2009 14:43:17
จำนวนผู้ชม 2617
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ