SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศรอ. ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ และเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการ

ศรอ. ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ และเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศรอ. ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ และเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ ศรอ. ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ และเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการ

 ศูนย์ประสานงานฯ ขอส่งประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการ ดังรายชื่อข้างล่างนี้พร้อมทั้งรายละเอียดเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการ

รายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน

เจ้าหน้าที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ
1 นางภควดี มหาวงศ์ตระกูล
2 นางสาววิภาดา เอี่ยมแย้ม
3 นายใจเพชร อรกาล

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
1 นางสาวศลิษา วิไลนุวัฒน์
2 นายรุ่งรดิศ เมืองลือ
3 นางสาวจุฑามาศ วาสิกรัตน์
4 นายนครินทร์ ศรีเลิศ
5 นางสาววิจิตรา สุวรรณอาสน์
6 นางสาวนงลักษณ์ ยอดมงคล
7 นางสาวสุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์
8 นางสาวพัชรินทร์ ณะวิชัย

กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการ

ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 28 สิงหาคม 2552

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30 น.(ศูนย์ประสานงานฯ)

ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 1 กันยายน 2552


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ประสานงานพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์ป้องกันเอดส์ (ศรอ.)
เลขที่ 41 ซอยพิบูลย์วัฒนา 3 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-618-3095, 02-618-3079 โทรสาร 02-618-5235 E mail : cpm@preventhivaids.orgลงวันที่ 28/08/2009 16:20:16
จำนวนผู้ชม 2080
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ