SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ รับผู้ช่วยนักวิจัย

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ รับผู้ช่วยนักวิจัย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ รับผู้ช่วยนักวิจัย, ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ รับผู้ช่วยนักวิจัย

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติที่ไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพ โดยครอบคลุม ยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงนโยบายสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อกระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ที่สังคมโดยรวมต้องการ เพื่อแก้ปัญหาสำคัญด้านระบบสุขภาพของประเทศ

HITAP อยู่ระหว่างดำเนินโครงการวิจัยเพื่อศึกษามาตรการสร้างเสริมสุขภาพโดยวิธีการตลาดเพื่อสังคม (social marketing) ที่มีคนงานก่อสร้างและพนักงานโรงงานเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำความเข้าใจกับวิถีชีวิตของประชากรที่ศึกษาซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีเศรษฐานะต่ำและมักมีความเสี่ยงทั้งด้านพฤติกรรมและเงื่อนไขสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาบทบาท และแสวงหาแนวทางพัฒนามาตรการสร้างเสริมสุขภาพ โดยวิธีการตลาดเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาในประชากรกลุ่มดังกล่าว ทางคณะผู้วิจัยจึงต้องการรับสมัครบุคลากรจำนวนหนึ่งเพื่อเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในชุมชน

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (ผู้เก็บข้อมูลการศึกษาชุมชน) ระยะเวลาการทำงาน 28 กันยายน 2552-5 มีนาคม 2553

สิ่งที่ได้รับ

1. ค่าตอบแทน 20,000 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าเดินทางมา HITAP และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน)

2. ประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลา 6 เดือน

3. HITAP เช่าห้องพักในหมู่บ้านเอื้ออาทรให้ 2 คนต่อ 1 ห้อง

หมายเหตุ: หากผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้าท่านสมัครเป็นพนักงาน ประจำของ HITAP ในตำแหน่งที่มีความต้องการในอนาคต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

- ช่างสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ

- มีทักษะการเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี

- มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มนุษยสัมพันธ์ดีมาก และทำงานเป็นทีมได้ดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ MS Word, PowerPoint และ Excel ได้

- เริ่มปฏิบัติงานได้ทันทีตามที่กำหนดสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่หมู่บ้านเอื้ออาทร นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการได้เป็นระยะเวลาประมาณเดือนครึ่ง

เอกสารประกอบการสมัคร

- ประวัติส่วนบุคคล (Resume)

- วุฒิการศึกษา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

- ผลงานด้านการเขียนที่ได้รับการเผยแพร่ เช่น บทความ รายงาน (ถ้ามี)

- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

ส่งบันทึกประจำวัน (Diary) ซึ่งระบุเรื่องราวของตนเอง คนในครอบครัว คนรอบข้าง และชุมชนของตนเป็นเวลา 3 วัน ไม่เกิน 10 หน้า มาพร้อมเอกสารประกอบ การสมัครเพื่อการคัดเลือกเบื้องต้น จากนั้นจะสัมภาษณ์และคัดเลือกจำนวน 12 คน

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์หรืออีเมล ได้ที่ คุณทรงยศ พิลาสันต์ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ต.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 อีเมล songyot@ihpp.thaigov.net โทร. 0-2590-4374, 0-2590-4549 เว็บไซต์ www.hitap.net สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2552ลงวันที่ 28/08/2009 16:19:13
จำนวนผู้ชม 1686
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ