ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับวุฒิปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับวุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับวุฒิปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับวุฒิปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

1. พนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป หน่วยที่ 1 ค่าตอบแทน 9,530 บาท/เดือน

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

- มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ

- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

- มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ มีความเพียรพยายามในการทำงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

2. พนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป หน่วยที่ 2 ค่าตอบแทน 9,530 บาท/เดือน

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ

- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

- มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ มีความเพียรพยายามในการทำงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

ระยะเวลาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 555 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

2. ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครจำนวนอย่างละ1 ชุด โดยจะต้อง สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 1 กันยายน 2552

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน กำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อสกุลในหลักฐาน การสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 25/08/2009 17:22:18
จำนวนผู้ชม 1456
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54362 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน