ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาโท)

- วุฒิปริญญาโท และได้รับการศึกษาวิชาการเครื่องจักรประมวลผลไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต หรือ

- วุฒิปริญญาโททางด้านอื่น ๆและมีความรู้ หรือมีประสบการณ์ในการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน

2. นักวิจัย (วุฒิปริญญาโท)

- วุฒิปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี สาขาพันธุศาสตร์ ควรมีประสบการณ์งานวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ หรือการวิเคราะห์โปรตีน

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี)

- วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

4. เจ้าหน้าที่วิจัย (วุฒิปริญญาตรี)

- วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ควรมีประสบการณ์ในการวิจัยทางคลินิก

5. นักนิเทศสัมพันธ์ (วุฒิปริญญาตรี)

- วุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา และมนุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์

- สามารถอ่าน พูด เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี)

- วุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์

7. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (วุฒิ ปวส.)

- วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ ธุรกิจทั่วไป เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9662

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- วุฒิการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

- ผู้สมัครเพศชายจะต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูปลงวันที่ 25/08/2009 17:21:58
จำนวนผู้ชม 1531
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55415 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน