SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับอาจารย์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับอาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับอาจารย์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับอาจารย์

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา สังกัดภาควิชาสหกรณ์

- วุฒิปริญญาเอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทางด้านบริหารธุรกิจ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบแสดงความจำนงพร้อมหลักฐานเอกสารประกอบด้วยตนเองที่ สำนักงานเลขานุการภาควิชาสหกรณ์ ชั้น 2 ห้อง 205 อาคาร 1 (ตึกพิทยาลงกรณ์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โทร. 0-2940-6511, 0-2561-3468 หรือทาง http://coop.eco.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่น

1. ใบแสดงความจำนงซึ่งผู้สมัครต้องกรอกข้อความ และลงนามด้วยลายมือของตนเอง

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่สมัคร)

3. ใบปริญญาบัตร และใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับ (ตรี-โท-เอก) พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน แปลง) เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาหนังสือหย่า (สำหรับหญิงที่ทำการสมรสแล้ว) เป็นต้น

5. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และใบกองเกินทหารลงวันที่ 25/08/2009 17:21:36
จำนวนผู้ชม 1832
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ