ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับอาจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับอาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับอาจารย์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับอาจารย์

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,400 บาทตำแหน่งเลขที่ E140006 คณะพยาบาลศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ก.คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
3. เป็นผู้มี วุฒิปริญญาเอก ทางการพยาบาล

ข.วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งบัดนี้
เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ สามารถ ดูรายละเอียดการสมัคร และ Download แบบฟอร์มการสมัคร ได้ที่ http://www.nurse.cmu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 053 949071

ค.เอกสารหลักฐานที่จะต้องมายื่นในการสมัคร
1. ใบปริญญาบัตร หรือ เอกสารรับรองคุณวุฒิ
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. รูปถ่ายขนาด 2x2 ½ “ จำนวน 1 รูป
6. ใบรับรองแพทย์
7. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 ของสภาการพยาบาล
8. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการพยาบาล

ง. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก แจ้งกำหนดการคัดเลือก วิธีการคัดเลือกและทดสอบหรือประเมินความพร้อมด้านสภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ จะประกาศให้ทราบ ในวันที่ 3กันยายน 2552 ณ ป้ายประกาศของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nurse.cmu.ac.th หรือโทรศัพท์ 053 949071ลงวันที่ 21/08/2009 15:59:17
จำนวนผู้ชม 1276
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54664 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน