ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รฟม. รับวุฒิปริญญาตรี

รฟม. รับวุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รฟม. รับวุฒิปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ รฟม. รับวุฒิปริญญาตรี

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานในสังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

1. ลูกจ้างตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ 2 อัตรา

คุณสมบัติอัตราที่ 1 ทำหน้าที่ Windows Application

- อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขา อื่นที่ศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาโปรแกรมแบบ Windows Application ด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งได้ สามารถใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

- มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบ Windows Application 0-3 ปี

คุณสมบัติอัตราที่ 2 ทำหน้าที่ Web Application

- อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่ศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาโปรแกรม Web Application ด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งได้ สามารถใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft Server ได้ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบ Web Application 0-3 ปี

2. ลูกจ้างตำแหน่งพนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

- อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่ศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

- มีประสบการณ์ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 0-3 ปี

ทุกตำแหน่งเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นแล้ว

ผู้สนใจส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน รูปถ่าย 1 รูป สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript) สำเนาใบปริญญาบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารทางราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) และสำเนาผ่านงาน/ใบรับรองการทำงานหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 175 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0-2612-2444 ต่อ 421, 612, 613 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ รถเมล์ที่ผ่าน สาย 137 168 ปอ.137 ปอ.168 ปอ.171 ปอ.517 ปอ.537 ปอพ.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ทาง www.mrta.co.th 175 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0-2246-5733, 0-2246-5744 แฟกซ์ 0-2246-3687ลงวันที่ 20/08/2009 16:29:59
จำนวนผู้ชม 1942
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55399 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน