SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การกีฬาแห่งประเทศไทย รับผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

การกีฬาแห่งประเทศไทย รับผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : การกีฬาแห่งประเทศไทย รับผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย รับผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

กองพัฒนาตลาดและสิทธิประโยชน์ ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ การกีฬาแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ เพื่อปฏิบัติงานในกองพัฒนาตลาดและสิทธิประโยชน์ ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ปฏิบัติงานด้านงานลูกค้าสัมพันธ์และคุ้มครองสิทธิ

- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

- วุฒิปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

- เป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น เป็นผู้มีระเบียบวินัยและบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

- มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่าง เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- หากมีประสบการณ์ในการทำงานแล้วจะได้รับ การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปยื่นในวันที่สมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน สี หรือขาว-ดำ 1 รูป

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- หลักฐานการศึกษา

- หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว (ถ้ามี)

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

กองพัฒนาตลาดและสิทธิประโยชน์ ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ กกท. ชั้น 2 อาคาร 5 ที่พักนักกีฬา 300 เตียง ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2369-1772 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2552 เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)ลงวันที่ 17/08/2009 14:59:59
จำนวนผู้ชม 1540
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ