ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะสังคมศาสตร์ มศว.รับอาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มศว.รับอาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะสังคมศาสตร์ มศว.รับอาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะสังคมศาสตร์ มศว.รับอาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์

ตามที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นพนักงานประจำ ตำแหน่งอาจารย์
ปฏิบัติงานที่ภาควิชาประวัติศาสตร์
เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร จึงขอขยายเวลารับสมัคร
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งอาจารย์
จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,176 - 47,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์
(เอกประวัติศาสตร์เอเชีย หรือประวัติศาสตร์ตะวันตก)
ทั้งในและต่างประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จะต้องอยู่ระหว่างศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์
(เอกประวัติศาสตร์เอเชีย หรือประวัติศาสตร์ตะวันตก)
ทั้งในและต่างประเทศ

กรณีผู้สมัครที่ไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ระดับคะแนน TOEFL (Paper-Based) ไม่ต่ำกว่า 520 คะแนน ซึ่งให้สามารถเทียบเคียงผลการสอบจากแหล่งอื่นในระดับคะแนนที่เท่ากันได้ หรือมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่ 2
ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นที่มีโครงการจะไปศึกษาต่อ ต้องมีความรู้ความสามารถที่ตรวจสอบได้ และต้องมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
นอกจากปริญญานิพนธ์ในวุฒิที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หรือต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 6 เดือน
2. กรณีสำเร็จการศึกษาปริญญาโทไม่เกิน 2 ปี และไม่มีผลงาน
วิจัยอื่นนอกจากปริญญานิพนธ์ในวุฒิ จะต้องมีคะแนนความรู้
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper-Based)
ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ซึ่งให้สามารถเทียบเคียงผลการสอบจาก
แหล่งอื่นในระดับคะแนนที่เท่ากันได้ หรือมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่ 2 ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น
ที่มีโครงการจะไปศึกษาต่อ ต้องมีความรู้ความสามารถที่
ตรวจสอบได้ หรือต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
ภายในระยะเวลา 6 เดือน

วันเวลาสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
ในวันและเวลาราชการ
ณ ห้อง 11 – 102 ชั้น 1
สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5502 กด 23
(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล
(กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
วันที่ 1 กันยายน 2552
ณ บอร์ดประกาศหน้าห้อง 11 – 102 ชั้น 1
สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
หรือทางเวบไซท์ http://social.pantown.com
(ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)ลงวันที่ 14/08/2009 15:35:56
จำนวนผู้ชม 1681
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54645 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน