ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ที่มีประสบการณ์ในด้านการวางแผน ติดตามประเมินผล การจัดทำงบประมาณ ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์นโยบายและแผนขั้นต้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมได้
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ
4. มีความสามารถในการประสานงาน และติดตามงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในความผิดชอบเป็นอย่างดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้โดย :-
1. ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นการสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เลขที่ 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 2 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
2. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างต้น
3. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เวบไซต์ www.narit.or.th และส่งพร้อมหลักฐานการสมัครที่อีเมล์: personnel@narit.or.thอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ อนึ่ง สถาบันจะพิจารณารับใบสมัครของผู้สมัครทางไปรษณีย์โดยถือวันที่สถาบันได้รับ เอกสารตามกำหนดดังกล่าวเท่านั้น ติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-225-571 ต่อ 17

เอกสารหลักฐาน
1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบัน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาวุฒิการศึกษาพร้อม transcript จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
5. รูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป
6. เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ชุด
7. หนังสือผ่านงานและหลักฐานแสดงรายได้ครั้งหลังสุด (ถ้ามี)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก และหลักเกณฑ์การคัดเลือก
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกและหลักเกณฑ์การคัดเลือก ในวันที่ 10 กันยายน 2552 ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เลขที่ 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 2 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และทางเวบไซต์ www.narit.or.th หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-225-571 ต่อ 17ลงวันที่ 14/08/2009 15:09:20
จำนวนผู้ชม 940
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54248 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128434 คน