ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มจธ. ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

มจธ. ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มจธ. ประกาศรับสมัครอาจารย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ มจธ. ประกาศรับสมัครอาจารย์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย มีความประสงค์จะโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร วุฒิ ปริญญาโท/เอก สาขาวิชาจิตรกรรม ประวัติศาสตร์ศิลป์ การวิจัยศิลปะและ การออกแบบ แอนิเมชั่น
ปริญญาโท/เอก สาขาวิชาด้าน Visual Effect , วินิทัศน์ , การถ่ายภาพยนตร์ ,
บันทึกเสียง , ออกแบบนิเทศศิลป์ , Computer Graphic , Computer Art ,
Communication Design , Animation , Special Effect , ภาพยนตร์ , Sound
Design , คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออื่น ๆ ที่เทียบเท่า

2. กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่ 10 - 21 สิงหาคม 2552

3. หลักฐานสมัคร
3.1 ใบรายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ระดับปริญญาตรี/โท/เอก สำเนาพร้อมตัวจริง
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.4 ใบสด.8 หรือ สด.43 หรือหนังสือของทางราชการที่รับรองว่าเป็นผู้พ้นภาระในการ
รับราชการทหาร (สำเนาพร้อมตัวจริง)
3.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4. สถานที่รับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 0-2470-8074

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 25 สิงหาคม 2552

6. การตรวจสุขภาพก่อนบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

****เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์แล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะจัดทำหนังสือแจ้งผู้ที่มหาวิทยาลัยฯ สนใจจะรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ให้ไปทำการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนโดยมหาวิทยาลัยฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ และจะนำผลการตรวจสุขภาพ มาประกอบการพิจารณาเพื่อประกอบผลผ่านการคัดเลือกต่อไป****ลงวันที่ 14/08/2009 14:36:23
จำนวนผู้ชม 918
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 กันยายน 2562

ผู้ใช้งาน 53455 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128372 คน