SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานศาลยุติธรรม รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานศาลยุติธรรม รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานศาลยุติธรรม รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานศาลยุติธรรม รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานศาลยุติธรรม ขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4

- วุฒิปริญญาโท ทางการบริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ. คุณวุฒิทางการบริหาร เช่น ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือสมัครทางไปรษณีย์จ่าหน้าซอง เรียนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมจะยึดวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นหลัก ทั้งนี้ สามารถ Download ใบสมัครคัดเลือกได้ที่ www.ojoc.coj.go.thลงวันที่ 11/08/2009 15:07:15
จำนวนผู้ชม 2159
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ