ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับวุฒิปริญญาตรี - เอก

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับวุฒิปริญญาตรี - เอก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับวุฒิปริญญาตรี - เอก, ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับวุฒิปริญญาตรี - เอก

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ ส.อ.ท. คือ เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคเอกชนในการประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างภาคเอกชนกับรัฐ ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุต-สาหกรรม ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาการประกอบการอุตสาหกรรม ฯลฯ ปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ขยายงานทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมสมาชิก ดังนั้นจึงต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน ส.อ.ท. ซึ่งประกอบด้วย 12 ฝ่าย และ 10 สถาบัน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้


เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปริญญาตรี

วิศวกร RFID ปริญญาตรี - ปริญญาโท

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ ปริญญาตรี - ปริญญาโท

ผู้อำนวยการ (สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม) ปริญญาโท - ปริญญาเอก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานวิชาการ (สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม) ปริญญาตรี - ปริญญาโท

เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ ปริญญาตรี - ปริญญาโท

เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศ (สถาบัน SMI) ปริญญาตรี - ปริญญาโท

เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจติดตามหนี้ (สัญญาจ้าง 3 เดือน) ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่งานอบรม - สถาบันรหัสสากล ปริญญาตรี - ปริญญาโท

เจ้าหน้าที่บริหาร ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่การตลาด ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่วิชาการ (สถาบันรหัสสากล) ปริญญาตรี - ปริญญาโทลงวันที่ 07/08/2009 14:46:17
จำนวนผู้ชม 3306
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55406 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน