ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลคำม่วง รับนักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลคำม่วง รับนักเทคนิคการแพทย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลคำม่วง รับนักเทคนิคการแพทย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลคำม่วง รับนักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 10,030 บาท / เดือน และเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. อีกเดือนละ 1,000 บาท และ อื่น ๆ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เน้นทางเทคนิคการแพทย์ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดสมัคร
4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ไม่เป็นผู้ที่สูบบุหรี่

เอกสารและหลักฐานที่ต้องมายื่นในการสมัคร
1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซม. หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2 สำเนาวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือ Transcript จำนวน 1 ฉบับ
3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4 สำนำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5 หนังสือรับรองของหน่วยงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือนจำนวน 1 ฉบับ
7 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ จำนวน 1 ฉบับ

ผู้ประสงค์สมัครขอยื่นใบสมัครที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลคำม่วง ตั้งแต่บัดนี้ - 14 สิงหาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 04/08/2009 12:24:36
จำนวนผู้ชม 1183
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55398 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน