SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถานเสาวภา รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี

สถานเสาวภา รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถานเสาวภา รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ สถานเสาวภา รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งดังนี้

1. เภสัชกร ฝ่ายประกันคุณภาพ อัตราเงินเดือนระดับ 3 ขั้น 8,700 บาท ถึงเงินเดือนระดับ 6 ขั้น 12,530 บาท

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ ด้านการควบคุมคุณภาพยา หรือเภสัชวิเคราะห์

- มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพยา หรือชีววัตถุ GLP และ GMP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2. เภสัชกร ฝ่ายผลิตเซรุ่ม อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 8,700 บาท ถึงเงินเดือนระดับ 6 ขั้น 12,530 บาท 2 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- เภสัชศาสตรบัณฑิต ทางด้านเภสัชกรรมการผลิต ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการผลิตยา หรือมีความรู้ในด้านการผลิตชีววัตถุตามระบบ GLP หรือ GMP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 7,940 บาท

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี

- ถ้ามีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในงานวิเคราะห์และวางแผนการบัญชีต้นทุนและจัดทำงบประมาณจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความสามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี

- รับสมัครถึงวันที่ 14 กันยายน 2552

- หากผ่านการคัดเลือก ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์การค้ำประกันบุคคลเข้าปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย โดยวงเงินค้ำประกันจะพิจารณาจากความสำคัญและความรับผิดชอบของตำแหน่งหน้าที่

4. นายช่างโยธา สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวช. ทางช่างอุตสาหกรรม (วุฒิ ปวช. อัตราเงินเดือน ระดับ 1 ขั้น 5,760 บาท วุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญา อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 6,470 บาท และวุฒิ ปวส. อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 7,100 บาท

- ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านประปา การผลิตน้ำประปา การดูแลซ่อมบำรุงปั๊มน้ำ ท่อประปา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถอยู่ปฏิบัติงานประจำที่สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ได้ (มีบ้านพักให้)

- รับสมัครถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2552

สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกอำนวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2252-0161-4, 7 และที่สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 0-3261-9165, 08-1851-8105 ในวันและเวลาราชการ www.redcross.or.thลงวันที่ 03/08/2009 04:39:10
จำนวนผู้ชม 1597
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ