SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี เปิดรับบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี เปิดรับบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 จำนวน 13 คน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรม ดังต่อไปนี้

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 18 – 50 ปีขึ้นไป เป็นผู้ว่างงานหรือถูกเลิกจ้างแรงงานภาคอุตสาหกรรมหรือเป็นบัณฑิตจบใหม่และ ไม่มีงานทำ ไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรใด ๆ ของโครงการต้นกล้าอาชีพมาก่อน

อัตราค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างการอบรมโดยเฉลี่ยจ่ายตามวันที่เข้ารับการอบรมจริง จำนวน 160 บาท ต่อคนต่อวัน (20 วัน) ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายระหว่างการอบรมโดยเฉลี่ยจ่ายตามวันที่เข้ารับ การอบรมจริง จำนวน 30 บาท ต่อคนต่อวัน (20 วัน) ค่าพาหนะในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมครั้งเดียวในอัตราเหมาจ่าย 1,000 บาทต่อคน ระยะเวลาในการอบรม ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 11 กันยายน 2552

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถนนรถไฟ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 – 9 สิงหาคม 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 032-337404


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 29/07/2009 15:52:19
จำนวนผู้ชม 2503
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ