ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ประสานงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ประสานงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2535” จำนวน 20 คน

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ มีสัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุตั้งแต่ 18-50 ปีขึ้นไป เป็นผู้ว่างงาน หรือถูกเลิกจ้างแรงงานภาคอุตสาหกรรม หรือเป็นบัณฑิตจบใหม่และไม่มีงานทำ และไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรใด ๆ ของโครงการต้นกล้าอาชีพมาก่อน

ระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 11 กันยายน 2552 เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งระหว่างการอบรมจะมีค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 160 บาทต่อคนต่อวัน ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่าย

หลักฐานการสมัคร มีรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาระเบียนผลการเรียน สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานอื่น ๆ

ผู้สนใจสมัครได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 ได้ในวัน เวลา ราชการ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรมในวันที่ 10 สิงหาคม 2552 หรือโทรศัพท์ 043-811747ลงวันที่ 28/07/2009 17:02:23
จำนวนผู้ชม 1794
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54248 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128434 คน