ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


องค์การเภสัชกรรม เปิดรับวุฒิปวช

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับวุฒิปวช | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับวุฒิปวช องค์การเภสัชกรรม, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับวุฒิปวช องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง สังกัดหน่วยงานในระดับฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 4 คน อัตราค่าจ้าง เดือนละ 6,870 บาท โดยวิธีสอบคัดเลือก ดังนี้

จำนวนที่ต้องการและหน่วยงานที่สังกัด

- แผนกจัดทำงบประมาณ กองงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 1 คน

- แผนกศูนย์ควบคุมเอกสาร กองบริหารเอกสาร ประกันคุณภาพฝ่ายประกันคุณภาพ 1 คน

- กองศูนย์สอบเทียบเครื่องมือ ฝ่ายประกันคุณภาพ 2 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

- ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว

- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

- วุฒิ ปวช. สาขาพาณิชยการ หรือการบัญชี

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก

- ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา และระเบียนแสดงผลการศึกษา

- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- ใบกองหนุน หรือใบรับรองไม่ต้องเป็นทหาร

- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

- เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองประสบการณ์ การทำงาน เป็นต้น

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบทุกชนิด ต้องนำต้นฉบับจริงมาแสดง พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด

สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ที่ แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การ เภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

หมายเหตุ องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการยกเลิก ไม่ว่าจะมีการสอบแล้วหรือไม่ก็ตาม กรณีองค์การเภสัชกรรมตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สอบได้มีคุณสมบัติ และ/หรือหลักฐานไม่ตรงกับที่แจ้ง ไว้ในสมัคร องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา เลิกจ้างทันทีลงวันที่ 24/07/2009 06:44:26
จำนวนผู้ชม 1916
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55398 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน