SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี ศูนย์หนังสือจุฬา

เปิดรับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี ศูนย์หนังสือจุฬา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี ศูนย์หนังสือจุฬา, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี ศูนย์หนังสือจุฬา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.chulabook.com วิสาหกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 1 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบัญชี

- มีประสบการณ์ด้านบัญชี และวิเคราะห์งบการเงินกับการวางระบบงาน

- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านตรวจสอบระบบงานค้าปลีกอย่างน้อย 5 ปี และมีผลงานวางระบบงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. หัวหน้าแผนกธุรการ 1 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ ด้านการวางแผนงานธุรการสำนักงาน ยานพาหนะและงานจัดซื้อ-จัดจ้างอย่างน้อย 3 ปี

3. พนักงานบัญชี 5 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน

- มีประสบการณ์ในงานบัญชีจากธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 1 ปี มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ และเร่งรัดหนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พนักงานธุรการ ประจำกรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด (นครราชสีมา ชลบุรี นครนายก) 5 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

- มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจ และผ่านงานจัดซื้อ-จัดจ้างอย่างน้อย 1 ปี

- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office Word, Excel ได้ มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ดี

- ถ้าเป็นชายต้องขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ พร้อม มีใบอนุญาตขับขี่

5. พนักงานขายหนังสือ ประจำกรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด (นครราชสีมา ชลบุรี นครนายก) 30 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

- มีประสบการณ์ในวงการการศึกษา หรืองานหนังสือ หรือธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 1 ปี

6. พนักงานแคชเชียร์ 5 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. มีประสบการณ์ในงานแคชเชียร์จากวงการหนังสือ หรือธุรกิจค้าปลีกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้เครื่องเก็บเงินได้

7. พนักงานคลังสินค้า 10 อัตรา

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. มีประสบการณ์ในงานคลังสินค้าจากธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 1 ปี

8. ช่างซ่อมบำรุง 3 อัตรา

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงสำนักงาน ระบบสาธารณูปโภคอย่างน้อย 1 ปี

- ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

9. พนักงานจัดส่ง 3 อัตรา

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช. สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

- รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ ดี มีประสบการณ์ในการขับรถส่งของ และมีความรู้ด้านเอกสารงานขาย

สวัสดิการ: เครื่องแบบ ค่ารักษาพยาบาล (ตนเอง บิดา มารดา คู่สมรส บุตร) ค่าเล่าเรียนบุตร โบนัส บำเหน็จ ฯลฯ ผู้สนใจโปรดสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 แจ้งรายละเอียดประสบการณ์การทำงาน พร้อมประวัติให้ชัดเจนตามตำแหน่งที่สมัคร และอัตราเงินเดือนที่ต้องการพร้อมด้วยสำเนาหลักฐาน

- บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ รด.3 ปี ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่ายภายใน 6 เดือน จำนวน 1 รูป ติดต่อ แผนกบุคคล ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซ.จุฬา ลงกรณ์ 64 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-7006, 0-2218-7008, 0-2255-4433 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาขอสงวนสิทธิ์ในการเชิญเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับราชการทดสอบและสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลา 1 เดือนลงวันที่ 23/07/2009 06:50:33
จำนวนผู้ชม 1571
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ