SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับนักวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับนักวิจัย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตราเลขที่ 1115 สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 - 5 มิถุนายน 2552 นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครออกไปอีก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร วุฒิ ปริญญาโท หรือ เอก ทางด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ โดยมีประสบการณ์ด้านการวิจัย ด้านสังคมศาสตร์สาขาต่าง ๆ
2. กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2552 - 31 กรกฎาคม 2552
3. หลักฐานสมัคร
3.1 ใบรายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ระดับปริญญาตรี/โท/เอก สำเนาพร้อมตัวจริง
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.4 ใบสด.8 หรือ สด.43 หรือหนังสือของทางราชการที่รับรองว่าเป็นผู้พ้นภาระในการ
รับราชการทหาร (สำเนาพร้อมตัวจริง) 3.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. สถานที่รับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 0-2470-8074
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 5 สิงหาคม 2552
6. การตรวจสุขภาพก่อนบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
****เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์แล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะจัดทำหนังสือแจ้งผู้ที่มหาวิทยาลัยฯ สนใจจะรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ให้ไปทำการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนโดยมหาวิทยาลัยฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ และจะนำผลการตรวจสุขภาพ มาประกอบการพิจารณาเพื่อประกอบผลผ่านการคัดเลือกต่อไป****
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552
ลงวันที่ 20/07/2009 14:00:16
จำนวนผู้ชม 1250
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ