SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ใบโพธิ์แจงปมขัดแย้ง พนง.ตั้งบริษัทใหม่ทวงหนี้ พร้อมเคลียร์ปัญหาคาใจ

ใบโพธิ์แจงปมขัดแย้ง พนง.ตั้งบริษัทใหม่ทวงหนี้ พร้อมเคลียร์ปัญหาคาใจ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ใบโพธิ์แจงปมขัดแย้ง พนง.ตั้งบริษัทใหม่ทวงหนี้ พร้อมเคลียร์ปัญหาคาใจ, ข้อมูลเกี่ยวกับ ใบโพธิ์แจงปมขัดแย้ง พนง.ตั้งบริษัทใหม่ทวงหนี้ พร้อมเคลียร์ปัญหาคาใจธ.ไทยพาณิชย์ เปิดแถลงการณ์ชี้แจง กรณีสหภาพแรงงานชุมนุมประท้วง แผนการปรับโครงสร้างใหม่ และการจัดตั้งบริษัททวงหนี้ หวั่นพนักงานที่ถูกโยกย้าย อาจไม่ได้รับความเป็นธรรม พร้อมยืนยัน การโอนย้ายพนักงานในหน่วยงานเดิมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการติดตามทวงถามหนี้ไปสังกัดบริษัทใหม่ เพื่อเป็นการรวบรวมความชำนาญเฉพาะด้านไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการติดตามหนี้ และสามารถรองรับงานทั้งของธนาคารและบริษัทในเครือได้อย่างครบวงจร
       

       รายงานข่าวจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ระบุถึงกระแสข่าวที่สหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เดินขบวนและเรียกประชุมพนักงาน เพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจกรณีที่ธนาคารมีนโยบายปรับโครงสร้างการบริหารงานที่เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้ โดยอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากการโอนย้ายไปบริษัทใหม่ไม่มีความมั่นคงในอาชีพการงานนั้น
       
       ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเรียนชี้แจงว่า กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คณะผู้บริหารธนาคารได้รับทราบถึงข้อกังวลใจของพนักงาน และมิได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าว ที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับพนักงาน และได้ดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขการโอนย้ายการจ้างงานบางส่วนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตามข้อเสนอแนะของพนักงานและสหภาพฯ เพื่อให้พนักงานเกิดความสบายใจ
       
       ทั้งนี้ ธนาคารขอยืนยันว่า ธนาคารมีความตั้งใจที่จะดูแลพนักงานในส่วนนี้ด้วยความจริงใจ ธนาคารจึงขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทติดตามทวงหนี้ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่ท่านสื่อมวลชนดังนี้
       
       นอกจากนี้ ธนาคารเห็นชอบให้มีการจัดตั้งบริษัทติดตามทวงถามหนี้ในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ขึ้น เพื่อดำเนินการติดตามทวงถามหนี้ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารและบริษัทในเครือทั้งหมด โดยธนาคารถือหุ้น 100%
       
       รายงานข่าวยังระบุว่า ธนาคารจะทำการโอนย้ายพนักงานในหน่วยงานเดิมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการติดตามทวงถามหนี้ไปสังกัดบริษัทใหม่ เพื่อเป็นการรวบรวมความชำนาญเฉพาะด้านไว้ด้วยกัน ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการติดตามหนี้ และสามารถรองรับงานทั้งของธนาคารและบริษัทในเครือได้อย่างครบวงจร อันเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
       
       สำหรับพนักงานที่โอนไปยังบริษัทใหม่ ธนาคารยืนยันว่า พนักงานจะได้รับสิทธิ เงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์ต่างๆ เทียบเท่าการเป็นพนักงานธนาคารทุกประการ รวมถึงการนับอายุงานของพนักงานซึ่งจะนับต่อเนื่องจากอายุงานธนาคาร
       
       การโอนย้ายพนักงานดังกล่าว มีความยืดหยุ่นและสามารถโอนย้ายพนักงานระหว่างบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็นการสร้างโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานแก่พนักงานไปพร้อมกันกับการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารได้
       
       ทั้งนี้ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแนวปฏิบัติต่างๆ จะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่ม ตั้งแต่เงื่อนไขของการจ้างงาน การประเมินผลงาน การขึ้นเงินเดือน ตลอดจนการเลื่อนระดับชั้นของพนักงาน
       
       โดยในกรณีที่บริษัทใหม่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ หรือมีกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองหุ้นของธนาคารลดลงเป็นนัยสำคัญ ธนาคารจะรับพนักงานซึ่งโอนย้ายไปอยู่บริษัทใหม่แล้ว กลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารตามตำแหน่งและในหน้าที่งานที่เหมาะสม

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

ลงวันที่ 20/07/2009 12:31:13
จำนวนผู้ชม 1830
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ