SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


จังหวัดอุดรธานี เปิดรับ พนักงานขับรถยนต์

จังหวัดอุดรธานี เปิดรับ พนักงานขับรถยนต์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : จังหวัดอุดรธานี เปิดรับ พนักงานขับรถยนต์, ข้อมูลเกี่ยวกับ จังหวัดอุดรธานี เปิดรับ พนักงานขับรถยนต์

จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานขั้นต้น

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,530 บาท เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ผู้สนใจเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้ หลักฐานการศึกษาพร้อมสำเนา , รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ , ใบรับรองแพทย์ , หนังสือรับรองความประพฤติ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนข้าราชการผู้รับรอง(ระดับชำนาญงานและชำนาญการ ขึ้นไป),หลักฐานอื่นๆถ้ามีเช่นใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล ฯลฯ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป กลุ่มงานปฏิบัติการ 3 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 13/3 ถนนมุขมนตรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์หมายเลข 0-4232-5996 ต่อ 301 302 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 16/07/2009 15:55:40
จำนวนผู้ชม 2421
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ