ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบจ.ภูเก็ต เปิดรับ วุฒิป.6 - ปวท

อบจ.ภูเก็ต เปิดรับ วุฒิป.6 - ปวท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบจ.ภูเก็ต เปิดรับ วุฒิป.6 - ปวท, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.ภูเก็ต เปิดรับ วุฒิป.6 - ปวท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,100 บาท (ปวส.) และ 6,470 บาท (ปวท.) ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี

- วุฒิ ปวท. ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ

- วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิค วิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม

2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 5,760 บาท ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี

- วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา ที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิว เตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 4 อัตรา (พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ) จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 5,760 บาท ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี

- มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี

- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอง การทำงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากหน่วยงาน หรือนายจ้างเดิมแล้ว และเป็นผู้ที่เคยเป็นลูกจ้างชั่วคราวเดิม หรือเป็นพนักงานจ้างเดิมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

พนักงานจ้างทั่วไป

1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 18 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 5,080 บาท ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี

- มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ

2. คนงานทั่วไป จำนวน 24 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 5,080 บาท

- มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ

3. คนสวน จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 5,080 บาท

- มีความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ในการจัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ

ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายบริหารงานบุคคล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต หรือนักบวชไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรลงวันที่ 15/07/2009 15:53:02
จำนวนผู้ชม 1530
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ใช้งาน 54969 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128483 คน