SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วช. เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

วช. เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : วช. เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, ข้อมูลเกี่ยวกับ วช. เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ส่วนงานจัดการนักวิจัยชาวต่างประเทศ ภารกิจการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ (ทุกสาขา)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง : ปริญญาโท 9,700 บาท

คุณสมบัติ :
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
- สามารถสรุปและวิเคราะห์โครงการวิจัย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
: กำกับดูแลการขอเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทยของนักวิจัยชาวต่างประเทศ

หลักฐานการสมัคร:
1. หลักฐานการศึกษา
2. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน

สมัครได้ที่ : ส่วนงานจัดการนักวิจัยชาวต่างประเทศ
ภารกิจการต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชั้น 4
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 454, 0-2940-6369
(ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2552 สมัครด้วยตนเอง)


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 13/07/2009 06:23:20
จำนวนผู้ชม 1734
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ