SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดรับ เสมียน

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดรับ เสมียน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับ เสมียน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับ เสมียน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ระดับเสมียน จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเสมียนแผนกเงินสงเคราะห์ กองการเงิน ฝ่ายปลัดบัญชี 1 อัตรา ตำแหน่งเสมียนแผนกบัญชีทรัพย์สินและเงินกองทุน กองการเงิน ฝ่ายปลัดบัญชี 1 อัตรา ตำแหน่งเสมียนแผนกสินเชื่อ 1 กองทุนสงเคราะห์ ฝ่าย สวัสดิการสงเคราะห์ 1 อัตรา และตำแหน่งเสมียนแผนกส่งเสริมเกษตรกรรม ส่วนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองนิคมเกษตรกรรม ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ 1 อัตรา

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-35 ปี (นับถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552)

- วุฒิ ปวช. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า สายวิชาบริหารธุรกิจ

- ผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องพ้นพันธะทางราชการทหารมาแล้ว

- สำหรับผู้ที่สมัครที่มีวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะไม่ปรับค่าจ้างตามวุฒิให้

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปยื่นในวันสมัคร

- สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

- สำเนาหลักฐานการพ้นพันธะทางราชการทหาร

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ที่ควรนำไปแสดง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำหลักฐานต้นฉบับไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

วิชาที่สอบ และคะแนนสอบ

วิชาเฉพาะตำแหน่ง 200 คะแนน ได้แก่ พิมพ์ดีดภาษาไทย 35 คำ/นาที 100 คะแนน คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 100 คะแนน สัมภาษณ์ 50 คะแนน

ผู้เข้าสอบต้องทำคะแนนวิชาเฉพาะตำแหน่งให้ได้ร้อยละ 60 (120 คะแนน) จึงจะถือว่าสอบผ่านและต้องเข้าสอบทุกวิชา โดยต้องทำคะแนนรวมให้ได้ร้อยละ 50 (125 คะแนน)

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ แผนกบุคคล กองกำลังพล ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0-2354-4476 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกได้ที่ แผนกบุคคล กองกำลังพล ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือทาง www.thaiveterns.mod.go.th  ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552

กำหนดการสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมหมายเลข 5 ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 5 สิงหาคม 2552ลงวันที่ 10/07/2009 06:03:28
จำนวนผู้ชม 1871
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 มิถุนายน 2561

ผู้ใช้งาน 52007 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128057 คน