ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร เปิดรับ เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร เปิดรับ เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร เปิดรับ เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร เปิดรับ เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยบริการสถานีอนามัยหนองเม็ก

1. ตำแหน่งที่คัดเลือก
1.1 เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
1.2 อัตราค่าจ้าง 7,519 บาท/เดือน

2.คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 ไม่จำกัดเพศ
2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 35 ปี
2.3 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
2.4 ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษคดีอาญา
2.5 ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.6 มีสุขภาพแข็งแรง ความประพฤติเรียบร้อย
2.7 มีความสามารถในทางการเงินการบัญชีและการใช้คอมพิวเตอร์
2.8 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
2.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.10 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการเข้าสอบคัดเลือกในสนามสอบต่างๆ

3.หลักฐานการรับสมัคร
3.1 เอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษา ต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.4 ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยแพทย์ปริญญา ออกไว้ไม่เกิน 60 วัน จำนวน 1 ฉบับ
3.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3.6 สำเนาเกียรติบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)

4.วิธีการคัดเลือก
ดำเนินการคัดเลือกโดยการ
4.1 สอบข้อเขียน จำนวน 50 คะแนน ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
4.2 สอบปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ จำนวน 30 คะแนน
4.3 สอบสัมภาษณ์ จำนวน 20 คะแนน ประกอบด้วย ด้านบุคลิกภาพ การแต่งกาย และการตอบคำถาม

5. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
5.1 สมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร ตำบล นิคมลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร
5.2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2552 ในวัน เวลา ราชการ
5.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 16 กรกฎาคม 2552
ณ. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร

6.กำหนดการคัดเลือก
วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
สิรินธร
6.1 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 น. - 10.00 น.
6.2 สอบปฏิบัติ เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
6.3 สอบสัมภาษณ์ เวลา13.00 น. - 15.00 น.

7. ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 21 กรกฎาคม 2552 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธรลงวันที่ 09/07/2009 04:21:26
จำนวนผู้ชม 1393
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55157 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน