SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับ อาจารย์

คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับ อาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับ อาจารย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับ อาจารย์

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

มีวุฒิปริญญาเอก ทางการบริหารสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ชีวสถิติ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ระบาดวิทยา วิจัยเชิงคุณภาพ โภชนวิทยา และ
มีวุฒิปริญญาโท ทางสาธารณสุข หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
มีวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางดานสาธารณสุข

ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ

ปิดรับสมัคร 17 กรกฎาคม 2552


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 07/07/2009 04:35:59
จำนวนผู้ชม 1497
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ