SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ชี้ต่างด้าวย้ายถิ่นทำยอดขึ้นทะเบียนแรงงานเก่าชายแดนตากวูบ

ชี้ต่างด้าวย้ายถิ่นทำยอดขึ้นทะเบียนแรงงานเก่าชายแดนตากวูบ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ขึ้นทะเบียนแรงงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ ขึ้นทะเบียนแรงงาน

ตาก - ชี้แรงงานต่างด้าวย้ายถิ่นจากชายแดนเข้าเมืองเปลี่ยนที่ทำงาน ส่งผลยอดต่อใบอนุญาตลดลง เผยปี 47 เคยมียอดสูงถึง 57,000 คน แต่คราวนี้เหลือเพียง 17,000 คน
       
       นายวาสิทธิ์ แก้วพิกุล หัวหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สาขาแม่สอด กล่าวว่า การจดทะเบียนครั้งใหม่ที่เริ่มมาตั้งแต่ 1 ก.ค.52 มีน้อยมาก และการที่แรงงานต่างด้าวที่หมดอายุใบอนุญาตเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียนต่ออายุแรงงานน้อยผิดปกติ จากเดิมตั้งแต่ปี 2547 ทั้งจังหวัดตากมีสถิติ ผู้จดทะเบียนแรงงานครั้งแรก จำนวน 5,2000 คน แต่การต่ออายุครั้งนี้ทั้งจังหวัด มีเพียง 17,000 คนนั้น
       
       ทั้งนี้ เนื่องจากแรงงานต่างด้าวมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ใบอนุญาตสิ้นอายุการทำงาน และลักลอบจากพื้นทีชายแดนหลบหนีเข้าไปจังหวัดชั้นในเขตปริมณฑลและกรุงเทพ ทำให้การขอต่อใบอนุญาตลดลง
       
       รายงานข่าวแจ้งว่า กรมจัดหางานได้กำหนดให้แรงงานต่างด้าวที่ต้องการทำงานได้ไปขอจดทะเบียนแรงงานใหม่ ตาม มติ ครม.ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2552 โดยแรงงานที่จะขอจดทะเบียนรายใหม่จะต้องมีใบ ทร.38/1 หรือทะเบียนบุคคลต่างด้าวไร้สถานะเลข 13 หลัก และต้องไปรับใบตรวจสุขภาพและโรคที่โรงพยาบาล ก่อนมาขอจดทะเบียนแรงงาน โดยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นรายละ 3,880 บาทลงวันที่ 03/07/2009 13:34:53
จำนวนผู้ชม 1069
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ