SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เปิดรับ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เปิดรับ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

 กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 9,700 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :
วุฒิปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเผยแพร่ ดำเนินการรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเผยแพร่กิจกรรม และความรู้เกี่ยวกับงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบ Internet ระบบ Intranet สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ จัดนิทรรศการ จัดทำวารสาร จดหมายข่าว จัดทำบทสัมภาษณ์ บทวิทยุ และคำแถลงข่าว ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสาร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
1. ความรู้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2. ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั่วไป
3. สอบสัมภาษณ์

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคาร 4 กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ถนนกรุงเกษม เทเวศร์ กรุงเทพฯ 10200

ปิดรับสมัคร 2 กรกฎาคม 2552


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 28/06/2009 15:14:37
จำนวนผู้ชม 1460
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ