SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะสังคมศาสตร์ มศว.เปิดรับ อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ

คณะสังคมศาสตร์ มศว.เปิดรับ อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับ อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มศว., ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับ อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มศว.

ตามที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นพนักงานประจำ ตำแหน่งอาจารย์ปฏิบัติงานที่ภาควิชาบริหารธุรกิจเนื่องจากมีผู้สมัครน้อย จึงขอขยายเวลารับสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 20,654 - 47,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการจัดการโรงแรม หรือการจัดการอุตสาหกรรมบริการต้อนรับ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ

วันเวลาสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552ในวันและเวลาราชการ ณ ห้อง 11 – 102 ชั้น 1 สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5502 กด 23
(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ณ บอร์ดประกาศหน้าห้อง 11 – 102 ชั้น 1 สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ หรือทางเวบไซท์ http://social.pantown.com
(ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)ลงวันที่ 28/06/2009 15:14:02
จำนวนผู้ชม 1286
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ