ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะสังคมศาสตร์ มศว.เปิดรับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะสังคมศาสตร์ มศว.เปิดรับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมศาสตร์ มศว., ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมศาสตร์ มศว.

ตามที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นพนักงานประจำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานที่สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
เนื่องจากมีผู้สมัครน้อย จึงขอขยายเวลารับสมัคร
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา

1. อัตราเงินเดือน 10,788 บาท

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(จะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้
ความสามารถในด้านนั้น ๆ ยื่นในวันสมัคร)
2.1 มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลด้วยภาษา VB.Net
2.2 มีความสามารถในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน Microsoft Access ,SQL Server หรือ Oracle อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.3 มีความสามารถในการเขียนโฮมเพจด้วย

3. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
3.1 จัดทำข้อกำหนดของระบบสารสนเทศทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
3.2 พัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์และปรับปรุง
ระบบงาน การเขียนโปรแกรมชุดคำสั่ง จัดป้อนข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ออกแบบ การสั่งการประมวลผลและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3.3 ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานสารสนเทศ
3.4 ศึกษาและนำเทคนิคใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบงาน
3.5 ให้คำปรึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์แก่คณาจารย์และนิสิต
3.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
ในวันและเวลาราชการ ณ ห้อง 11 – 102 ชั้น 1
สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5502 กด 23
(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)

5.หลักฐานที่ใช้สมัคร
5.1 สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสถาบันการศึกษา
5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน
5.5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล
(กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
คณะสังคมศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียด
การสอบคัดเลือก
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
ณ บอร์ดประกาศหน้าห้อง 11 – 102 ชั้น 1
สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
หรือทางเว็บไซท์ http://social.pantown.com
(ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)ลงวันที่ 28/06/2009 15:04:12
จำนวนผู้ชม 931
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54670 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน