ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับสมัครงาน โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครงาน โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับสมัครงาน โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัครงาน โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงาน
ของโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง พนักงานขับรถ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่คัดเลือก
- ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
- อัตราเงินเดือน 6,000 - 6,900 บาท

2. ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ
2.1 ทำหน้าที่ขับรถส่งสิ่งพิมพ์และรับส่งพนักงานในการติดต่อประสานงานในด้านต่าง ๆ
2.2 รับผิดชอบดูแลสิ่งพิมพ์ภายในรถให้ครบจำนวนและสภาพเรียบร้อยก่อนส่งให้ผู้รับบริการ
2.3 ขับรถด้วยความไม่ประมาทและถูกต้องตามกฎจราจร
2.4 ดูแลรักษารถให้สะอาดเรียบร้อยและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2.5 รับ-ส่ง เอกสาร ต้นฉบับ
2.6 รับ-ส่ง งานสั่งจ้าง ตลอดจน ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ
2.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามเกณฑ์ของโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือวุฒิอื่น ๆ ตามที่ผู้จัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้มีความเหมาะสม
- เพศชาย อายุระหว่าง 25 - 35 ปี

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
จำนวน 1 รูป
4.2 ใบประกาศนียบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษา
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.4 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
4.5 ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
4.6 ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 3 เดือน)

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่แผนกธุรการ โรงพิมพ์แห่ง-
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-2183565 ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ทุกวันเปิดทำการราชการ และจะไม่คืนหลักฐานต่าง ๆ ในการ สมัครไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

5. เกณฑ์การสอบ
สอบสัมภาษณ์

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2552ลงวันที่ 22/06/2009 12:25:09
จำนวนผู้ชม 1797
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน