SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสุขภาพจิต ประกาศรับ บัณฑิตอาสาสมัคร 1000 คน

กรมสุขภาพจิต ประกาศรับ บัณฑิตอาสาสมัคร 1000 คน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสุขภาพจิต ประกาศรับ บัณฑิตอาสาสมัคร 1000 คน, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสุขภาพจิต ประกาศรับ บัณฑิตอาสาสมัคร 1000 คน

 กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกบัณฑิตอาสาสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างพลังสุขภาพจิต

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการพิเศษจัดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสร้างพลังสุขภาพจิต เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสาสมัคร (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางจิตวิทยา/สังคมศาสตร์ทุกสาขา) สำเร็จการศึกษาปี 2550 – 2551 ที่คาดว่าจะมีปัญหาเรื่องการจ้างงาน ให้มีความรู้และความสามารถในการสร้างพลังสุขภาพจิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเอง

ตำแหน่งที่จะฝึกอบรมและจัดจ้าง
- ตำแหน่งบัณฑิตอาสาสมัคร เข้ารับการฝึกอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 1,000 คน
- คัดเลือกเพื่อฝึกภาคปฏิบัติและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 105 คน

ค่าตอบแทน
1) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทาง ดังนี้
- ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 160 บาท จำนวน 20 วัน
- ค่าพาหนะเดินทาง วันละ 30 บาท จำนวน 20 วัน
2) เมื่อผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎีจะคัดเลือกบัณฑิตอาสาสมัครจากจำนวน 1,000 คน เหลือจำนวน 105 คน มาฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ซึ่งจะได้รับเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทาง ดังนี้
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 เดือน เดือนละ 4,800 บาท
- ค่าพาหนะเดินทาง 3 เดือน ได้รับ 1,000 บาท
3) บัณฑิตอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้ว จำนวน 105 คน จะได้รับการจ้างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2553 เป็นเวลา 1 ปี ค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท

ระยะเวลา
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ซึ่งมีกำหนดการ ดังนี้
- การฝึกอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 1,000 คน ระยะเวลา 20 วัน (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2552)
- ภาคปฏิบัติ จำนวน 105 คน ระยะเวลา 3 เดือน (ระหว่างเดือนสิงหาคม –พฤศจิกายน 2552)


ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาล/สถาบัน ในสังกัดกรมสุขภาพจิต หรือทางโทรสารหรือทาง e-mail ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 22/06/2009 12:13:20
จำนวนผู้ชม 1556
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ