SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมบัญชีกลาง ปรกาศรับ นักบัญชี

กรมบัญชีกลาง ปรกาศรับ นักบัญชี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมบัญชีกลาง ปรกาศรับ นักบัญชี, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมบัญชีกลาง ปรกาศรับ นักบัญชี

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักบัญชี จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

อัตราค่าจ้าง ค่าจ้าง 7,940 บาท รวมเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 9,440 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติ จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี

วิธีสมัคร กรอกใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – 24 มิถุนายน 2552 ที่กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ อาคาร 9 ชั้น 6 กรมบัญชีกลาง

หลักฐานการสมัคร สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

การทดสอบ วันที่ 26 มิถุนายน 2552 สอบข้อเขียน ระหว่างเวลา 09.30 น - 12.00 น. และสอบสัมภาษณ์ระหว่างเวลา 13.00 น. – 15.00 น.

ประกาศผลสอบ วันที่ 29 มิถุนายน 2552 ผ่านทาง http://www.cgd.go.th/ หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2270 0399 และ 0 2298 6291

รายงานตัว วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 15.00 น. ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ อาคาร 9 ชั้น 6 กรมบัญชีกลาง

เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2552ลงวันที่ 19/06/2009 15:48:41
จำนวนผู้ชม 1482
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ