SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ข่าวรับสมัครงานราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ข่าวรับสมัครงานราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ข่าวรับสมัครงานราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน , ข้อมูลเกี่ยวกับ ข่าวรับสมัครงานราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เงินเดือน 9,700 บาท

- วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ. ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2552

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00-11.30 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบในอัตรา 200 บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป โดยเป็นการถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) และให้เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่ายทุกรูป

2. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ อย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 18 มิถุนายน 2552

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัว ข้าราชการ หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ฉบับ

4. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง ว่า "สำเนาถูกต้อง" ลงชื่อ วันที่ไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 12 อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร และทาง www.labour.go.th  ลงวันที่ 11/06/2009 11:26:16
จำนวนผู้ชม 2228
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51701 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127933 คน