SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับ นักประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับ นักประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับ นักประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับ นักประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940.-บาท สังกัดงานบริหารธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1. ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551
2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขา วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมวิทยา บริหารธุรกิจ
3. ต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้ทักษะภาษาไทย โดยเฉพาะการพูด และการเขียน มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ถ้ามีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ หรือสามารถใช้โปรแกรมการดีไซน์และออกแบบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ต้องมีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวก สามารถทำงาน และประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ในตำแหน่งดังกล่าว ติดต่อขอใบสมัครและสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี (ตึก 8 ชั้น) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
1. เอกสารคุณวุฒิการศึกษาพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
2. เอกสารทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
3. เอกสารบัตรประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
4. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. หลักฐานอื่น ๆ เช่นการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
7. หนังสือรับรองประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 1 ชุด


วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือกจะได้ประกาศให้ทราบอีกครั้ง ในวันที 23 มิถุนายน 2552 เฉพาะที่ป้ายประกาศสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร 30 ปี และที่ www.eng.cmu.ac.th พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในคราวเดียวกันลงวันที่ 11/06/2009 11:19:53
จำนวนผู้ชม 1294
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ