SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับสมัคร นักกายภาพบำบัด / บุคลากร แพทยศาสตร์ฯ รามาธิบดี

ประกาศรับสมัคร นักกายภาพบำบัด / บุคลากร แพทยศาสตร์ฯ รามาธิบดี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับสมัคร นักกายภาพบำบัด / บุคลากร แพทยศาสตร์ฯ รามาธิบดี, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัคร นักกายภาพบำบัด / บุคลากร แพทยศาสตร์ฯ รามาธิบดี

แพทยศาสตร์ฯ รามาธิบดี รับสมัคร นักกายภาพบำบัด / บุคลากร
 
 1. นักกายภาพบำบัด หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (1 อัตรา)
 - อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 2. นักกายภาพบำบัด หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (1 อัตรา)
 - อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาโท สาขากายภาพบำบัด หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Internetได้ดี
 3. นักกายภาพบำบัด โครงการ Rehabilitation center for atherosclerosis-related condition and behavioural intervention ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (1 อัตรา)
 - อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office
 - สามารถสื่อภาษาอังกฤษได้
 ตำแหน่งที่ 1-3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2552
 4. บุคลากร หน่วยวางแผนสรรหาทรัพยากรบุคคล งานการเจ้าหน้าที่ (1 อัตรา)
 - อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล จิตวิทยาอุตสาหกรรม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
 - มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 ตำแหน่งที่ 4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2552
 สมัครงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ทางไปรษณีย์ หรือส มัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี อาคาร 3 ชั้น 6 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครทาง www.ra2.mahidol.ac.th/ramahrลงวันที่ 10/06/2009 08:09:55
จำนวนผู้ชม 2095
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ